Ogłoszenia

Ogłoszenia

Wykaz nieruchomości będących mieniem komunalnym
Gminy Gorzyce przeznaczonych do najmu w 2017 r.

Wójt Gminy Gorzyce działając na podstawie art. 35 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm. ) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Gorzycach przy ul. Kościelnej 15 oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach przy ul. M. Kopernika 8, wywieszono w dniu 14.11.2017 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości będących mieniem komunalnym Gminy Gorzyce przeznaczonych do oddania w najem w 2017 r. Z wykazami tymi można się zapoznać także, na stronie internetowej gminy www.gorzyce.pl, ug.bip.gorzyce.pl oraz na stronie www.gckg.gorzyce.pl.

 
wykaz14.11.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Kuczok | Data wprowadzenia: 2017-11-14 13:42:24.
Data wprowadzenia: 2017-11-14 13:42:24
Opublikowane przez: Agnieszka Kuczok
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Kościelna 15
44-350 Gorzyce
Wójt Gminy
Daniel Jakubczyk
Kontakt:
Tel: (32) 45 13 056
Fax: (32) 45 13 056
e-mail: gorzyce@gorzyce.pl