Ogłoszenia
Informacja o wynikach konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2018-04-19 08:11:12
  ...więcej

XXXIX Sesja Rady Gminy Gorzyce - 26.04.2018 r.
2018-04-18 12:44:22
OGŁOSZENIENa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz.U. z 2017 r. Poz. 1875 ze zm.)Zwołuję na dzień 26 kwietnia 2018 r. na godz. 15.00XXXIX Sesję Rady Gminy Gorzyce VII kadencji,która odbędzie si  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Gorzyce położonej w Odrze, przeznaczonej na cele rekreacyjne położone poza obszarami ogólnodostępnych zorganizowanych terenów wypoczynkowych.
2018-04-18 08:15:31
  ...więcej

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Turzy Śląskiej (budynek byłego przedszkola)
2018-04-17 10:27:19
  ...więcej

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu - 19.04.2018 r.
2018-04-16 11:48:29
Informuję, że w dniu 19.04.2018 r. o godz. 15.30 w Gminnym Zespole Obsługi Finansowej w Gorzycach odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.   Porządek posiedzenia:1. Otwarcie posiedzenia.2. Przyjęcie porządku posiedz  ...więcej

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018
2018-04-12 13:13:15
Gorzyce, dnia 12.04.2018r. Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018      Zgodnie z Uchwałą Nr XLII/371/10 w sprawie: szczegółowego sposo  ...więcej

Zagrożenie afrykańskim pomorem świń
2018-04-12 09:46:35
Zagrożenie afrykańskim pomorem świń !W związku z wystąpieniem na terenie całej Polski zagrożenia afrykańskim pomorem świń Wojewoda Śląski wprowadza                 ...więcej

Posiedzenie Komisji Rodziny, Spraw Społecznych i Zdrowia - 16.04.2018 r.
2018-04-09 10:07:13
Informuję, że w dniu 16.04.2018 r. o godz. 14.00 w Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach odbędzie się posiedzenie Komisji Rodziny, Spraw Społecznych i Zdrowia.   Porządek posiedzenia:1. Otwarcie posiedzenia.2. Przyjęcie porządku posiedze  ...więcej

Ogłoszenie o konsultacjiach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2018-04-09 07:41:13
  ...więcej

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2018-04-06 08:45:27
  ...więcej

Posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska - 09.04.2018 r.
2018-04-05 14:13:53
Informuję, że w dniu 9 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) o godz. 15.30 w Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska. Porządek posiedzenia:1. Otwarcie posiedzenia.2. Przyjęc  ...więcej

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2018-04-03 15:20:48
  ...więcej

Wykazy nieruchomości będących mieniem komunalnym Gminy Gorzyce przeznaczonych oddania w dzierżawę i najem w 2018 r.
2018-04-03 09:27:28
Wójt Gminy Gorzyce działając na podstawie art. 35 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm. ) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Gorzycach prz  ...więcej

Informacja o wynikach konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2018-03-26 13:59:28
  ...więcej

Posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska - 27.03.2018 r.
2018-03-22 08:08:00
      Informuję, że w dniu 27 marca 2018 r. o godz. 15.30 w Urzędzie Gminy w Gorzycach odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska.   Porządek posiedzenia:1. Otwarcie posiedzeni  ...więcej

Informacja Prezydenta Miasta Jastrzębia Zdroju o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa pyrolizy gumy na terenie produkcyjnym przy ul. Leśnej 43 w Gorzycach".
2018-03-21 08:40:04
  ...więcej

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Jastrzębia Zdroju o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa pyrolizy gumy na terenie produkcyjnym przy ul. Leśnej 43 w Gorzycach".
2018-03-21 08:39:00
  ...więcej

XXXVIII Sesja Rady Gminy - 26.03.2018 r.
2018-03-19 13:23:54
OGŁOSZENIENa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. Poz. 1875 ze zm.)Zwołuję na dzień 26 marca 2018 r. na godz. 15.00 XXXVIII Sesję Rady Gminy Gorzyce VII kadencji,która odbędzie si  ...więcej

Informacja Wójta Gminy Gorzyce dot. kanału technologicznego
2018-03-16 13:28:49
  ...więcej

Ogłoszenie o wynikach konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2018-03-15 11:24:29
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 351
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Kościelna 15
44-350 Gorzyce
Wójt Gminy
Daniel Jakubczyk
Kontakt:
Tel: (32) 45 13 056
Fax: (32) 45 13 056
e-mail: gorzyce@gorzyce.pl