Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego
2018-07-13 09:45:59
  ...więcej

Posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska - 16.07.2018 r.
2018-07-12 19:17:43
Informuję, że w dniu 16 lipca 2018 r. o godz. 15.30 w Urzędzie Gminy w Gorzycach odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska. Porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku posiedzenia.   ...więcej

Informacja Wójta Gminy Gorzyce dotycząca kanałów technologicznych
2018-06-27 08:03:08
  ...więcej

Ogłoszenie o wynikach konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2018-06-22 08:14:10
  ...więcej

Ogłoszenie o wynikach konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2018-06-20 10:39:46
  ...więcej

XLI Sesja Rady Gminy Gorzyce - 21.06.2018 r.
2018-06-13 14:21:25
OGŁOSZENIENa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. Poz. 994 ze zm.) Zwołuję na dzień 21 czerwca 2018 r. na godz. 13.00XLI Sesję Rady Gminy Gorzyce VII kadencji, która odbędzie się  ...więcej

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty na realizację zadania publicznego
2018-06-13 09:36:42
  ...więcej

Ogłoszenie o wycofaniu z konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów dwóch uchwał Rady Gminy Gorzyce w sprawie zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie Gminy Gorzyce
2018-06-07 14:43:13
  ...więcej

Posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska - 11.06.2018 r.
2018-06-06 13:13:07
Informuję, że w dniu 11 czerwca 2018 r. o godz. 15.30 w Urzędzie Gminy w Gorzycach odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska.   Porządek posiedzenia:1. Otwarcie posiedzenia.2. Przyjęcie porządku pos  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WEEŚ.442.1.2018.EJ.1 z 4 czerwca 2018 roku informujące o planowanej realizacji przedsiewziecia polegajacego na optymalizacji pojemności procesowych instalacji do przetwarzania odpadów radioaktywnych w Jaslovskich Bohunicach na Słowacji.
2018-06-06 13:03:17
  ...więcej

Ogłoszenie o konsultacjiach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2018-06-05 15:26:21
  ...więcej

Ogłoszenie o konsultacjiach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2018-06-05 15:24:54
  ...więcej

Ogłoszenie o konsultacjiach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2018-06-05 15:22:51
  ...więcej

Ogłoszenie o konsultacjiach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2018-06-05 13:58:51
  ...więcej

Wykaz nieruchomości będących mieniem komunalnym Gminy Gorzyce przeznaczonych do oddania w dzierżawę w 2018 r.
2018-06-05 07:34:45
Wójt Gminy Gorzyce działając na podstawie art. 35 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2018 r. poz. 121 t.j. ) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Gorzycach przy ul. K  ...więcej

Ogłoszenie o konsultacjiach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2018-06-01 13:21:44
  ...więcej

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2017 roku
2018-05-30 12:15:53
  ...więcej

Wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono pomocy publicznej w 2017 roku - zwrot podatku akcyzowego
2018-05-30 12:13:22
  ...więcej

Wykaz osób prawnych i fizycznych którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł za 2017 rok
2018-05-30 12:11:43
  ...więcej

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój dot. postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa zakładu pirolizy gumy na terenie produkcyjnym przy ul. Leśnej 43 w Gorzycach"
2018-05-29 14:55:07
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 385
następne