Ogłoszenia
XXXVI Sesja Rady Gminy Gorzyce - 25.01.2018 r.
2018-01-17 12:24:50
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) zwołuję na dzień 25 stycznia 2018 r. (czwartek) na godz. 15.00 XXXVI SESJĘ RADY GMINY GORZYCE VII kadencji, która odbędzie  ...więcej

Posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska - 22.01.2018 r.
2018-01-17 12:21:40
    Informuję, że w dniu 22 stycznia 2018 r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska.     Porządek posiedzenia  ...więcej

Ogłoszenie o przyznanych dotacjach na wsparcie i rozwój sportu na terenie naszej gminy w 2018r.
2018-01-12 13:45:29
  ...więcej

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, publicznych szkół podstawowych oraz wzory wniosków
2018-01-12 13:16:58
  ...więcej

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu - 17.01.2018 r.
2018-01-11 14:59:35
   Informuję, że w dniu 17 stycznia 2018 r. o godz. 15.30 w Urzędzie Gminy w Gorzycach odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.   Porządek posiedzenia1. Otwarcie posiedzenia.2. Przyjęcie porządku posiedzen  ...więcej

Posiedzenie Komisji Rodziny, Spraw Społecznych i Zdrowia - 15.01.2018 r.
2018-01-10 14:37:18
       Informuję, że w dniu 15 stycznia 2018 r. o godz. 14.30 w Urzędzie Gminy w Gorzycach odbędzie się posiedzenie Komisji Rodziny, Spraw Społecznych i Zdrowia. Porządek posiedzenia:1. Otwarcie posiedzenia.2. Pr  ...więcej

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 12.01.2018 r.
2018-01-10 14:08:38
Informuję, że w dniu 12.01.2018 r. (piątek) o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy w Gorzycach odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.   Porządek posiedzenia:1. Otwarcie posiedzenia.2. Przyjęcie porządku posiedzenia.3. Sporządzenie spra  ...więcej

Wycofanie z konsultacji i ogłoszenie o nowych konsultacjach
2018-01-10 13:52:41
Ogłoszenie o wycofaniu z konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów uchwał Rady Gminy Gorzyce w sprawie nadania nazwy drodze położonej w miejscowości Turza Ś  ...więcej

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2018-01-10 11:18:05
  ...więcej

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej w 2018
2018-01-10 11:03:30
  ...więcej

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2018-01-09 15:02:58
  ...więcej

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
2018-01-08 15:35:04
Zgodnie z Uchwałą Nr XLII/371/10 Rady Gminy Gorzyce z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dział  ...więcej

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
2018-01-08 15:29:43
Zgodnie z Uchwałą Nr XLII/371/10 Rady Gminy Gorzyce z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dział  ...więcej

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2018-01-08 15:03:18
  ...więcej

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Turzy Śląskiej (budynek byłego przedszkola)
2018-01-08 08:27:16
  ...więcej

Ogłoszenie
2017-12-29 13:25:05
Gorzyce, dnia 29.12.2017r.      W związku z informacją Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim o terminie oraz miejscu wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego dotyczącego modernizacji ewidencji grunt&oacut  ...więcej

Przetarg pisemny nieograniczony na najem lokalu położonego w budynku Ośrodka Kultury w Czyżowicach ul. Strażacka 8, stanowiącego własność Gminy Gorzyce a użyczonego Gminnemu Centrum Kultury w Gorzycach
2017-12-22 11:06:18
  ...więcej

Informacja o terminie i przedmiocie konsultacji oraz wyrażonych opiniach i wynikach konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2017-12-21 10:12:14
Zgodnie z § 3 ust. 3 Uchwały Nr XLII/371/10 Rady Gminy Gorzyce z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 200  ...więcej

Wójt Gminy Gorzyce ogłasza publiczny przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż używanego samochodu specjalistycznego pożarniczego marki STAR 244 GBA.
2017-12-14 13:08:12
Wójt Gminy Gorzyce ogłasza publiczny przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż używanego samochodu specjalistycznego pożarniczego marki STAR 244 GBA.  ...więcej

XXXV Sesja Rady Gminy Gorzyce - 21.12.2017 r.
2017-12-13 14:07:55
OGŁOSZENIE Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) Zwołuję na dzień 21 grudnia 2017 r. na godz. 15.00 XXXV Sesję Rady Gminy Gorzyce VII kadencji, która odbędzie się w   ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 302
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Kościelna 15
44-350 Gorzyce
Wójt Gminy
Daniel Jakubczyk
Kontakt:
Tel: (32) 45 13 056
Fax: (32) 45 13 056
e-mail: gorzyce@gorzyce.pl