Zamówienia publiczne powyżej kwoty 30000 euro

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

IZP+15 ogłoszenie.pdf

IZP+15 SIWZ.pdf

IZP+15 zał. 1-1a, 4-8 do SIWZ -edyt..doc

IZP+15 zał. 2 do SIWZ - JEDZ - edyt..doc

 

Opublikowane przez: Stella Siedlaczek | Data wprowadzenia: 2018-07-10 11:27:38.
PN - Udzielenie i obsługa kredytu
długoterminowego na spłatę wcześniej
zaciągniętych pożyczek i kredytów

UWAGA:


Zamawiający wydłuża ostateczny termin składania ofert do dnia 18.07.2018 r. godzina 9.00 oraz termin otwarcia ofert 18.07.2018 r. godzina 12:00.

IZP+14 ogłoszenie.pdf

IZP+14 SIWZ.pdf

IZP=14 załaczniki 1-5 do SIWZ.doc

harmonogram splaty szablon.xls

IZP+14 Odpowiedzi_1.pdf

IZP+14 zmiana ogłoszenia.pdf

IZP+14 Odpowiedzi_2.pdf

IZP+14 Odpowiedzi_3.pdf

IZP+14 nowy harmonogram spłat.xls

IZP+14 Odpowiedzi_4.pdf

IZP+14 Zmiana SIWZ.pdf

IZP+14 Zmiana ogłoszenia.pdf

 

Opublikowane przez: Stella Siedlaczek | Data wprowadzenia: 2018-06-25 12:42:17 | Data modyfikacji: 2018-07-12 11:34:50.
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce.
Etap II, zadanie 1 Olza na terenach
rekreacyjno-wypoczynkowych w Olzie przy ul.
Kolejowej

IZP+13 ogłoszenie.pdf

IZP+13 SIWZ.pdf

IZP+13 dokumentacja techniczna.exe

IZP+13 załączniki 1-6 do siwz - edyt..doc

IZP+13 odpowiedzi_1.pdf

IZP+13 Protokół z otwarcia ofert.pdf

IZP+13 infor. o wyniku.pdf

 

Opublikowane przez: Stella Siedlaczek | Data wprowadzenia: 2018-05-23 14:20:49.
PN - Opracowanie kompletnej dokumentacji
projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji
o pozwoleniu na budowę/zgłoszenia dla gminnych
inwestycji drogowych

IZP+12 ogłoszenie.pdf

protokół z otwarcia ofert 26.04.2018.pdf

IZP+12 cz. II BIP.pdf

IZP+12 cz.III BIP.pdf

IZP+12 cz. I BIP.pdf

 

Opublikowane przez: Stella Siedlaczek | Data wprowadzenia: 2018-04-12 12:53:18.
PN - Zakup wraz z dostawą do Zamawiajacego
kruszyw budowlanych

UWAGA: W związku z brakiem miejsca na załączniku nr 1 "Oferta Wykonawcy" do wpisania oferowanego terminy płatności - termin ten można dopisać w dowolnym miejscu oferty cenowej lub wykorzystać załączony nowy druk "Oferty Wykonawcy".

IZP+11 ogłoszenie.pdf

IZP+11 Protok.ół z otwarcia ofert.pdf

IZP+11 informacja o wyniku.pdf

 

Opublikowane przez: Stella Siedlaczek | Data wprowadzenia: 2018-03-21 11:21:31 | Data modyfikacji: 2018-03-28 10:13:39.
PN - Zakup średniego samochodu
ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Olzie

IZP+10 ogłoszenie.pdf

IZP+10 protokół z otwarcia ofert.pdf

IZP+10 informacja o wyniku.pdf

 

Opublikowane przez: Stella Siedlaczek | Data wprowadzenia: 2018-03-15 13:22:47.
PN - Budowa drogi stanowiacej dojazd do strefy
przemysłowej w Gorzyczkach - etap II

IZP+09 ogłoszenie.pdf

IZP+09 Zmiana ogłoszenia.pdf

IZP+09 protokół z otwarcia ofert.pdf

IZP+09 informacja o wyniku.pdf

 

Opublikowane przez: Stella Siedlaczek | Data wprowadzenia: 2018-03-12 13:04:19.
PN - Zakup średniego samochodu
ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Olzie

IZP+07 ogłoszenie.pdf

IZP+07 Protokół z otwarcia ofert.pdf

IZP+07 unieważnienie postępowania.pdf

 

Opublikowane przez: Stella Siedlaczek | Data wprowadzenia: 2018-03-01 15:01:41.
PN - Remont odnogi ulicy Gorzyckiej w
miejscowości Czyżowice

IZP+08 ogłoszenie.pdf

IZP+08 Protokół z otwarcia ofert.pdf

IZP+08 informacja o wyniku.pdf

 

Opublikowane przez: Stella Siedlaczek | Data wprowadzenia: 2018-03-01 10:49:01.
PN - Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą
operatorską do prowadzenia robót w celu
realizacji zadań gminnych

IZP+06 ogłoszenie.pdf

IZP+06 Protokół z otwarcia ofert.pdf

IZP+06 informacja o wyniku.pdf

 

Opublikowane przez: Stella Siedlaczek | Data wprowadzenia: 2018-02-27 12:37:30.
PN - Przebudowa ulicy Wyzwolenia w sołectwie
Kolonia Fryderyk Gmina Gorzyce - budowa chodnika -
etap końcowy

IZP+05 ogłoszenie.pdf

IZP+05 Protokół z otwarcia ofert.pdf

IZP+05 informacja o wyniku.pdf

 

Opublikowane przez: Stella Siedlaczek | Data wprowadzenia: 2018-02-22 13:43:54.
PN - Opracowanie kompletnej dokumentacji
projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem
ostatecznej decyzji o pozwoleniu nabudowę dla
inwestycji pn. Rozbudowa drogi gminnej ul.
Zamkowej w Gorzycach

IZP+04 ogłoszenie.pdf

IZP+04 protokół z otwarcia ofert.pdf

IZP+04 informacja o wyniku.pdf

 

Opublikowane przez: Stella Siedlaczek | Data wprowadzenia: 2018-02-15 14:32:16.
PN - Zakup masy asfaltowej na gorąco (warstwa
wiążąca i warstwa ścueralna) do remontów
nawierzchni drogowych

IZP+03 ogłoszenie.pdf

IZP+03 Protokół z otwarcia ofert.pdf

IZP+03 informacja o wyniku.pdf

 

Opublikowane przez: Stella Siedlaczek | Data wprowadzenia: 2018-02-05 14:53:16.
Data wprowadzenia: 2018-02-05 14:53:16
Opublikowane przez: Stella Siedlaczek