> Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Zmiana Planu_2

IZP=01 zmiana planu 2017.pdf

 

Opublikowane przez: Stella Siedlaczek | Data wprowadzenia: 2018-01-22 12:36:04.
Zmiana planu postępowań o udzielenie zamówień
publicznych

IZP=01 zmiana planu postępowań.pdf

 

Opublikowane przez: Stella Siedlaczek | Data wprowadzenia: 2017-04-22 11:16:08.
Plan postrępowań o udzielenie zamówień
publicznych - rok 2017
 
IZP=01 Plan zamówień publicznych.pdf

Opublikowane przez: Stella Siedlaczek | Data wprowadzenia: 2017-01-20 08:24:44.
Data wprowadzenia: 2017-01-20 08:24:44
Opublikowane przez: Stella Siedlaczek
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Kościelna 15
44-350 Gorzyce
Wójt Gminy
Daniel Jakubczyk
Kontakt:
Tel: (32) 45 13 056
Fax: (32) 45 13 056
e-mail: gorzyce@gorzyce.pl