Kontrola wewnętrzna

Kontrola wewnętrzna

Protokół z czynności kontrolnych w 2014 r.
 
sprawozdanie z kontroli w 2014.pdf

Opublikowane przez: Wioletta Langrzyk | Data wprowadzenia: 2015-04-07 13:29:10.
Zarządzenie nr ORG.0050.266.2016 wójta Gminy
Gorzyce w sprawie planu kontroli na 2016r. w
jednostkach organizacyjnych Gminy Gorzyce na okres
25.04.2016 do 31.12.2016r.
 
kontrola wewnetrzna bip.pdf

Opublikowane przez: Beata Futerska | Data wprowadzenia: 2016-05-05 09:44:20.
Sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli w
jednostkach organizacyjnych gminy oraz jednostce
Urząd Gminy w Gorzycach w 2015 roku.
 
sprawozdanie z kontroli, 2015r..pdf

Opublikowane przez: Beata Futerska | Data wprowadzenia: 2016-05-05 12:52:20.
Sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli w
jednostkach organizacyjnych gminy oraz jednostce
Urząd Gminy Gorzyce w 2016 r.
 
sprawozdanie z kontroli 2016.pdf

Opublikowane przez: Beata Futerska | Data wprowadzenia: 2017-03-30 14:52:56.
Plan kontroli na 2017 rok
 
plan kontroli na 2017 rok.pdf

Opublikowane przez: Beata Futerska | Data wprowadzenia: 2017-04-26 11:19:50 | Data modyfikacji: 2017-04-26 11:21:48.
Data wprowadzenia: 2017-04-26 11:19:50
Data modyfikacji: 2017-04-26 11:21:48
Opublikowane przez: Beata Futerska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Kościelna 15
44-350 Gorzyce
Wójt Gminy
Daniel Jakubczyk
Kontakt:
Tel: (32) 45 13 056
Fax: (32) 45 13 056
e-mail: gorzyce@gorzyce.pl