Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce

Studium tekst wraz z mapami

uchwała - zmiana studium.pdf

Zmiana Studium - Gorzyce.pdf

P1 - UWARUNKOWANIA.jpg

P2 - KIERUNKI.jpg

P3 - KONSERWATOR.jpg

Zarządzenie zastępcze

Załącznik graficzny do Zarządzenia zastępczego

 

Opublikowane przez: Anna Kocima | Data wprowadzenia: 2016-03-23 09:15:55 | Data modyfikacji: 2016-03-23 09:48:40.
Data wprowadzenia: 2016-03-23 09:15:55
Data modyfikacji: 2016-03-23 09:48:40
Opublikowane przez: Anna Kocima
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Kościelna 15
44-350 Gorzyce
Wójt Gminy
Daniel Jakubczyk
Kontakt:
Tel: (32) 45 13 056
Fax: (32) 45 13 056
e-mail: gorzyce@gorzyce.pl