Wykaz telefonów

Wykaz telefonów

 

 

BUDYNEK NR 1 – KOŚCIELNA 15 tel. 324513056 (fax: 22, 23)

BIURO/REFERAT

Nr wewn.

PRACOWNICY

Nr biura

PARTER

Biuro Obsługi Interesanta

(fax: wew. 22)

10

15

Swoboda Halina

Konieczny Martyna zastępstwo Zuzanna Libowska

11

Referat inwestycji i zamówień publicznych

40

Bauerek Marek – kierownik referatu

2

47

67

Szmidt Ireneusz, Wojtek Sabina, zastępstwo Widenka Marta 

Bajer Inga

3

11

Siedlaczek Stella

3a

Referat podatków i opłat

16

31

Kowalski Robert – kierownik referatu

Janda Barbara, zastępstwo Jolanta Urbańczyk, Kołtuniak Helma, Sander Justyna, zastępstwo Barbara Benauer

6

30

34

Grzybek Agnieszka zastęptwo Reiman Alina,  Sobczyńska Marcelina

Beata Szczęsny, Herman Danuta

8

29

Borczyk Teresa, Wiśniowska Daria

9

Radca prawny, Audytor

35

Jacek Klimanek,  Pluta Przemysław, Woźnica Ewa

10

I PIĘTRO

Sekretarz Gminy

51

Władarz Maria

13

Referat Organizacyjny

12

Małgorzata Warzeszka - kierownik referatu

13

Sekretariat Wójta (fax: wew.23)

32

13

Parma Sylwia

Futerska Beata - asystent ds promocji

14

52

Lazar Helena

14b

I PIĘTRO - PÓŁPIĘTRO

Skarbnik Gminy

27

Grzegorzek Bernadeta

19

Referat finansowy (księgowość)

28

Grzybek Teresa – kierownik referatu

15a

61

Musioł Ilona 

Sosna Helena

15

45

46

Gawron Ilona, Grzegorzek Alicja

Sosna Mariola

18

Informatycy

57

Stawinoga Roman, Aleksander Kamłacz

16

Ochrona informacji niejawnych,

zarządzanie Kryzysowe, sprawy obronnem obrona cywilna i ochrona p. przeciwpożarowa

53

Matuszek Florian(obrona cywilna)

16a

II PIĘTRO

Referat strategii i funduszy zewnętrznych

 

48

26

 

Amalio-Nowak Bożena - kierownik referatu

Jambor Aleksandra, Sanecznik Tomasz

 

 

 

Referat rolnictwa i gospodarki gruntami

18

Markiewicz Justyna – kierownik referatu

25

14

Pasternak Jacek, Smyczek Joanna, Bażan Ewelina 

24

38

Cichy Jarosław, Kuczok Agnieszka

21

II PIĘTRO - PÓŁPIĘTRO

Referat gospodarki komunalnej

42

Gajowska Izolda – kierownik referatu

29

43

39

Bałys Małgorzata, Kocima Anna

Kwiczała Beata

27

49

Błaszczok Katarzyna, Dłucik Janina

28

21

41

Kołodziej Barbara

Lubasz Beata, Ignacy Joanna zastępstwo Monika Student

30

Biuro Rady 

19

Radzik Monika

31

SALA NARAD

44

PARTER (strona prawa)

 

BUDYNEK NR 2 – BOGUMIŃSKA 13 tel. 324513056 (fax: 32 4179058)

BIURO/REFERAT

Nr wewn.

PRACOWNICY

Nr biura

Kontrola wewnętrzna

60

 Renata Seman

5

Działalność gospodarcza. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

 

    36  Pośpiech Katarzyna     5

Referat spraw obywatelskich

(ewidencja ludności, dowody osobiste)

25

Kwapulińska Stefania – kierownik referatu

5A

36

37

Tekiela Katarzyna

Langer Bożena

5

Urząd Stanu Cywilnego

33

17

Siedlaczek Jadwiga – kierownik USC

Langrzyk Wioletta – zastępca kierownika USC 

9

Gospodarka komunalna (w terenie)

59

Sikorski Władysław

13

Referat oświaty

58

Katarzyna Przybyła, Joanna Wodecka

2

 

 

 

Opublikowane przez: Beata Futerska | Data wprowadzenia: 2014-12-09 09:40:59 | Data modyfikacji: 2017-01-04 13:15:52.
 

Opublikowane przez: Beata Futerska | Data wprowadzenia: 2016-02-22 08:23:55 | Data modyfikacji: 2016-11-28 08:17:15.
 
numery telefonów wewnętrznych listopad 2016.pdf

Opublikowane przez: Beata Futerska | Data wprowadzenia: 2016-11-28 12:37:25.
Wykaz telefonów (2017)
 
numery telefonów wewnętrznych 2017.pdf

Opublikowane przez: Beata Futerska | Data wprowadzenia: 2017-01-04 13:12:29.
Data wprowadzenia: 2017-01-04 13:12:29
Opublikowane przez: Beata Futerska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Kościelna 15
44-350 Gorzyce
Wójt Gminy
Daniel Jakubczyk
Kontakt:
Tel: (32) 45 13 056
Fax: (32) 45 13 056
e-mail: gorzyce@gorzyce.pl